Hvilke krav er der for at kunne opnå fradrag?

11-sep-2020                    Aske Buemann, CEO & Co-founder Tax Helper 

 

Håndværker- og servicefradraget er et af de mest velkendte fradrag, faktisk har over en tredjedel af danskerne brugt det. I 2018 blev næsten 3 mia. kr. indberettet til Skat i dette fradrag alene. 

Men hvad kræver det egentlig som leverandør af håndværker- og serviceydelser, for at ens kunder kan få fradrag? 

Det tager vi et kig på i denne artikel, hvor vi både går igennem kravene som privatperson og kravene for virksomheder. Samtidigt med at du også kan se, hvilke ydelser det gælder for.

 

Krav til dig, der sælger ydelser som privatperson

Hvis du sælger dine ydelser privat, er der nogle krav, du skal være opmærksom på.

Først og fremmest, så kan du kun udføre serviceydelser, hvis det skal være fradragsberettiget (dvs. rengøring, havearbejde, børnepasning osv). For håndværkerydelser er det kun virksomheder, man kan få fradrag for.

Derudover er det vigtigt at du kommer med dokumentation for arbejdet til kunden i form af en såkaldt ‘serviceerklæring’. Det er et dokument ala en faktura, som skal indeholde følgende information ifl. Skat

 • Dit cpr-nummer

 • Dit kontonummer i en bank

 • Beskrivelse af arbejdet

 • Adressen hvor arbejdet er udført

 • Datoen hvor arbejdet er udført eller afsluttet

 • Specifikation af arbejdslønnen

 

Til sidst er der nogle andre ting du skal være opmærksom på

 • Betaling skal være elektronisk - kontant betaling giver ikke fradrag

 • Hvis dine salg overstiger 50.000 kr. så skal du lave en virksomhed og momsregistrere dig

 • Du skal være fyldt 18 år (ved årets udløb) og have skattepligt i Danmark

 • Du må ikke bo i det hus, hvor du udføre arbejdet

 

Krav til dig, der sælger ydelser som virksomhed

Hvis du derimod sælger dine ydelser gennem en virksomhed, er der nogle andre krav, du skal være opmærksom på.

Først og fremmest skal virksomheden være momsregistreret. Dette bliver tjekket automatisk, så der er ingen vej uden om. Hvis du vil læse mere om at blive momsregistreret, så tag et kig her.

Derudover er det vigtigt, at du kommer med dokumentation for arbejdet til kunden i form af en faktura. Den skal indeholde følgende information ifl. Skat

 • Dato du sender fakturaen (fakturadato)

 • Fortløbende nummer, identificerer fakturaen til dit eget regnskab

 • Din virksomheds navn, adresse og CVR-nummer

 • Kundens navn og adresse

 • Beskrivelse af den leverede ydelse - arbejdslønnen skal have sin egen linje, hvor dens pris står separat

 • Mængden af de leverede varer, fx antallet af timer brugt

 • Prisen før moms og momsbeløbet

 • Prisen efter moms

 

Samtidigt så skal betaling være elektronisk, kontant betaling giver ikke fradrag.

 

Hvilke ydelser er fradragsberettigede

Hvis du vil se hvilke ydelser, der er fradragsberettigede eller generelt læse mere om håndværker- og servicefradraget, så har vi i Tax Helper lavet et indlæg om dette.

I Tax Helper hjælper vi borgerne med at hente deres glemte fradrag, hvilket er over 11 mia. kr. om året i bl.a. håndværker- og servicefradrag. Med vores platform bliver borgeren guided let og hurtigt igennem fradragene, og vi hjælper med at rapportere dem til slut.

Så hvis du vil hjælpe din kunde med at få deres fradrag, så kan de finde os på https://taxhelper.dk/